Welkom bij Gedenkboom Helmond

Beste bezoeker,

De gedenkboom is ontstaan ter nagedachtenis aan onze broer. Hij zag geen uitweg meer uit zijn ernstige depressies en besloot in 2020 een einde aan zijn leven te maken. Gedurende deze moeilijke periodes was hij tweemaal opgenomen in ‘t Warant (GGZ) te Helmond. Wanneer wij een bezoek brachten, namen we hem mee voor wandelingen in het nabijgelegen stadspark ‘De Warande’. Maar helaas zag hij niet hoe de bomen uitliepen. En de vogels die floten hoorde hij niet. Hij zat opgesloten in zijn sombere gedachten en we drongen niet tot hem door. We voelden ons machteloos.

Na zijn overlijden was er het grote gemis voor ons nabestaanden, dat gepaard ging met schuldvragen. Hebben wij genoeg ons best gedaan? Toen wij over dit alles wilden praten, stuitten wij op mensen die dit uit de weg gingen, te pijnlijk als zij het vonden. Terwijl praten ons juist helpt bij het verwerken, om bepaalde inzichten te krijgen, om het een plekje te kunnen geven.

Locatie ‘Stadspark de Warande te Helmond’

Uiteindelijk vonden we steun van buiten. Bij instanties in de buurt zoals Slachtofferhulp, Indigo en Stichting Zelfhulpnetwerk, die bijeenkomsten geven aan lotgenoten van suïcide. Ook verdiepten we ons in het onderwerp depressie: we lazen boeken, luisterden podcasts en spraken met elkaar over onze bevindingen, soms wel meerdere malen per dag.

Door Corona konden we helaas met weinig mensen in contact komen. Het delen van ons leed ging niet vanzelfsprekend. En wanneer wij wel de mogelijkheid hadden om ons tussen mensen te begeven, in de winkel of op een feestje, was het moeilijk om emoties te delen, zowel voor de ander als voor onszelf.

Ruim een jaar na zijn overlijden stelden wij ons de vraag of er een plek zou zijn waar wij allen heen zouden kunnen gaan om stil te staan bij het leven dat hij geleden heeft. Een mooie plek, geen trieste. Die toegankelijk is voor iedereen. Die uitnodigt om er te wandelen, waarna er een kopje koffie gedronken kan worden.

Wij zagen een film waarin een boom centraal stond die vol met schoenen gegooid was. Het stond symbool voor het vieren van het leven: ‘Ik was hier!’ Toen kwamen we met een idee: zouden wij geen boom in het Warandepark mogen optuigen met schoeisel, door ieder die het wil ter ere van iedereen die van ons is heengegaan? Wij klopten aan bij de gemeente Helmond en die ondersteunde dit plan! We hebben een boom naar wens mogen uitkiezen en samen met de LEV-groep is het idee verder uitgewerkt.

Op 23 April 2022 is de boom met de gedenkzuil geopend en werpen we zijn schoenen in de boom. We hopen dat velen ons idee zullen volgen. Door de schoenen van je dierbare achter te laten in deze boom geef je ze een tweede leven, de vogels gaan er misschien in nestelen en de takken met of zonder blaadjes zullen elk seizoen een ander aanblik gaan geven. Wat zal het bijzonder zijn om alle schoenen van onze overleden dierbaren bij elkaar te zien. Een plek om te gedenken! Zodra de veters de schoenen niet meer zullen dragen worden de schoenen van het gras verwijderd om overlast te voorkomen. De gemeente is niet aansprakelijk voor het behoud van de schoenen.